เมื่อคุณเพิ่มสมาชิกไปยังกลุ่มครอบครัวคุณ Outlook.com จะสร้างปฏิทินร่วมกันในครอบครัวโดยอัตโนมัติซึ่งทุกคนในครอบครัวคุณสามารถใช้ได้ ดูการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมของโรงเรียนที่กำลังจะมาถึงสำหรับลูกคุณ สร้างกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น มื้อเย็นในครอบครัว และรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมในโทรศัพท์ของคุณ


วิธีการเพิ่มสมาชิกไปยังกลุ่มครอบครัวของคุณ:

1. ไปยัง https://family.microsoft.com และเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับ Outlook.com

2. เลือก 'เพิ่มสมาชิกในครอบครัว'

3. เลือก 'เด็ก' หรือ 'ผู้ใหญ่' แล้วกรอกที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของพวกเขา

4. เลือก 'ส่งคำเชิญ'


กำหนดกิจกรรมในปฏิทินร่วมกันในครอบครัว

1. เข้าสู่ระบบไปยัง Outlook.com

2. เปิดปฏิทิน Outlook.com ของคุณ

3. ที่ด้านบนหน้า เลือก 'กิจกรรมใหม่'

4. ที่ด้านบนของหน้าต่างกิจกรรม เลือก 'ปฏิทิน' แล้วเลือก 'ปฏิทินครอบครัว'

5. กรอกรายละเอียดกิจกรรมแล้วเลือก 'บันทึก
For more tips like this, check out the working remotely playlist at www.youtube.com/FoetronAcademy . Also, if you need any further assistance then you can raise a support ticket and get it addressed.