หากคุณกำลังทำงานในโครงการกลุ่ม นี่คือวิธีที่คุณจะสามารถทำงานร่วมกันและแชทกับผู้จัดทำเอกสารใน Microsoft Word ได้ ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่ระบุในวิดีโอ: 1) เลือกผู้จัดทำร่วม 2) เลือก เข้าร่วมแชทกลุ่ม 3) แชทภายใน Word
For more tips like this, check out the working remotely playlist at www.youtube.com/FoetronAcademy . Also, if you need any further assistance then you can raise a support ticket and get it addressed.