การตั้งค่าการอนุมัติจากผู้ปกครอง เป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันการซื้อที่ไม่คาดคิดของบุตรหลานเกิดขึ้น โดยจะมีแค่ 3 ขั้นตอนในการป้องกันไม่ให้บุตรหลานของคุณซื้อของใน Xbox หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ด้วยการควบคุมของผู้ปกครอง
For more tips like this, check out the working remotely playlist at www.youtube.com/FoetronAcademy . Also, if you need any further assistance then you can raise a support ticket and get it addressed.