คุณสามารถใช้ OneDrive เพื่อแชร์รูปภาพ เอกสาร Microsoft Office ไฟล์อื่น ๆ และทั้งโฟลเดอร์กับผู้อื่น ไฟล์และโฟลเดอร์ที่คุณจัดเก็บใน OneDrive จะเป็นส่วนตัวจนกระทั่งคุณตัดสินใจทำการแชร์ และคุณสามารถดูได้ว่าไฟล์ OneDrive ได้รับการแชร์กับใครบ้างหรือหยุดแชร์ได้ทุกเมื่อ


วิธีการ:

1. ไปยังเว็บไซต์ OneDrive และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Microsoft ของคุณหรือบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

2. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์โดยการเลือกวงกลมที่มุมด้านบนของรายการดังกล่าว คุณยังสามารถเลือกหลายรายการเพื่อแชร์ด้วยกันได้

3. เลือก 'แชร์' ที่ด้านบนของหน้า

4. เลือก 'ผู้ใดก็ตามที่มีลิงก์นี้สามารถแก้ไขได้' เพื่อปรับแต่งตัวเลือกลิงก์

5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับลิงก์ของคุณ แล้วเลือก 'ปรับใช้' เมื่อเสร็จสิ้น
For more tips like this, check out the working remotely playlist at www.youtube.com/FoetronAcademy . Also, if you need any further assistance then you can raise a support ticket and get it addressed.