แอป การตั้งค่า ไฟล์ – ทั้งหมดนี้อยู่ในเมนูเริ่มต้น เพียงแค่เลือกปุ่ม Start บนทาสก์บาร์ หลังจากนั้น ปรับแต่งตามที่คุณต้องการโดยการปักหมุดแอปและโปรแกรม หรือย้ายและรวมกลุ่มไทล์ต่าง ๆ หากคุณต้องการพื้นที่มากขึ้น ให้ปรับขนาดเมนูเริ่มต้น


ในการปรับแต่งเมนูเริ่มต้น: 

1. ไปยังการตั้งค่า

2. เลือก การปรับแต่งส่วนตัว

3. เลือก Start แล้วเลือกแอปและโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อม


คลิกขวาที่ไทล์เพื่อ:

1. ยกเลิกการปักหมุดสำหรับแอปที่คุณไม่ใช้

2. ปรับขนาดไทล์
For more tips like this, check out the working remotely playlist at www.youtube.com/FoetronAcademy . Also, if you need any further assistance then you can raise a support ticket and get it addressed.